SEKRETESSREGLER

SEKRETESSREGLER

Sekretessregler (PDF)

1. Översikt över dataskydd

 

Allmänt

Nedan följer en snabböversikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbsida. Personlig information är alla uppgifter som kan identifiera dig personligen. Detaljerad information om dataskydd hittar du i våra sekretessregler nedan.

 

Insamling av uppgifter på vår webbsida

 

Vem ansvarar för insamlingen av uppgifterna på denna webbsida?

På denna webbsida utförs insamlingen av uppgifterna av den driftansvariga för webbsidan. Kontaktuppgifter till den driftansvariga hittar du i webbsidans obligatoriska rättsliga information.

 

Hur samlar vi in dina uppgifter?

En del uppgifter samlas in när du lämnar den till oss. Det kan exempelvis vara uppgifter du matar in i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbsidan. Det handlar främst om tekniska uppgifter så som vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder eller när du besökte webbsidan. Dessa uppgifter samlas in automatiskt, så fort du öppnar vår webbsida.

 

Vad använder vi den informationen till?

Delar av dessa uppgifter samlas in för att webbsidan ska fungera korrekt. Andra uppgifter kan användas för hur besökare använder webbsidan.


Vad har du för rättigheter gällande dina uppgifter?

Du har alltid rätt att begära information om dina lagrade personuppgifter, vem som tar emot dem och varför de samlats in, utan någon kostnad. Du har också rätt att begära att uppgifterna korrigeras, spärras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i den rättsliga informationen om du har fler frågor om sekretess och dataskydd. Du kan naturligtvis också lämna in klagomål hos ansvarig myndighet.

 

Analys- och tredjepartsverktyg

När du besöker vår webbsida kan det hända att vi gör statistiska analyser utifrån ditt surfbeteende. Detta sker främst med hjälp av kakor och analysverktyg. Analysen av ditt surfbeteende är normalt anonymiserat, dvs. vi kan inte identifiera dig utifrån denna information. Du kan återkalla/ändra ditt samtycke till cookies, invända mot analysen eller hindra den genom att använda vissa verktyg. Detaljerad information återfinns i säkerhetsreglerna nedan.

  

2. Allmän information och obligatorisk information

 

Dataskydd

De driftansvariga för denna webbsida ser mycket allvarligt på skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter med sekretess och i enlighet med lagstadgade dataskyddsregler och dess sekretessregler.

Om du använder denna webbsida kommer olika delar av dina personuppgifter att samlas in. Personlig information är alla uppgifter som kan identifiera dig personligen. Dessa sekretessregler förklarar vilken information vi samlar in och vad vi kan använda den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Observera att data som överförs via internet (t.ex. via e-post) kan vara utsatt för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att skydda dina uppgifter helt från tredjepartsåtkomst.

 

Information om den ansvariga för denna webbsida

Den ansvariga för uppgiftshantering på denna webbsida är:

 

Krannich Solar GmbH & Co. KG
Heimsheimer Straße 65/1
71263 Weil der Stadt/Hausen

Tyskland

 

Telefon: +49 (0)7033 3042-0

E-Mail: info[at]de.krannich-solar.de

 

Den ansvariga är en fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet och metod för hantering av personuppgifter (namn, e-postadresser osv.).

 

Återkallning av ditt medgivande till hantering av dina uppgifter

Många delar av uppgiftshanteringen är endast möjliga med ditt godkännande. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst, för all framtid. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. Uppgifter som hanterats innan vi tog emot din begäran kan fortfarande hanteras legalt.

 

Rätten att lämna in klagomål till ansvariga myndigheter

Vid brott mott dataskyddslagen kan den berörda personen lämna in ett klagomål hos ansvariga myndigheter. Den ansvariga myndigheten för dataskyddslagsrelaterade frågor är det statligt instiftade personuppgiftsombudet i den tyska förbundsstat där företaget har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter hittar du på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

SSL- eller TLS-kryptering

Denna sida använder SSL- eller TSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av sekretessbelagt innehåll, exempelvis frågor du skickar till oss som sidans driftansvariga. Du kan känna igen en krypterad anslutning i din webbläsares adressrad adressen ändrar förled från "http://" till "https://" och ikonen med låset visas.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data du överför till oss inte läsas av tredje part.

 

Information, spärra, radera

Enligt lag har du rätt att när som helst, utan kostnad, få information om eventuella personuppgifter som vi lagrar, samt dess ursprung, mottagare och syftet för vilket vi hanterar informationen. Du har också rätt att få uppgifterna korrigerade, spärra eller radera dem. Du kan när som helst kontakta oss på adressen i vår rättsliga information om du har fler frågor om sekretess och dataskydd.

 

Lagringsperiod

I princip lagrar vi dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för det specifika syftet med databehandlingen eller så länge som vi har ett legitimt intresse av att fortsätta lagra dem. Vi raderar dina uppgifter när de inte längre behövs för dessa ändamål eller när du utövar din rätt till återkallelse eller invändning, med undantag för uppgifter som måste fortsätta att lagras för att uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. lagringsperioder enligt skatte- och handelslagstiftningen). När lagringsperioderna har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt.

 

Överföring av uppgifter till mottagare i tredjeländer

Vi kan också överföra personuppgifter till mottagare utanför EES (så kallade tredjeländer), t.ex. till mottagare i USA (inget beslut om adekvat skyddsnivå). Uppgiftsöverföringen sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, särskilt på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå eller lämpliga garantier. Du kan få en översikt över mottagarna i tredjeländer och en kopia av de avtalade arrangemangen för att säkerställa en lämplig nivå av dataskydd på den adress som anges i impressum

 

Invändning mot reklammejl

Vi förbjuder härmed uttryckligen att kontaktuppgifter från innehållet i den rättsliga informationen på webbsidan används för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen begärts. Webbsidans driftansvariga har rätt att vidta specifika rättsliga åtgärder om oombett reklammaterial, exempelvis e-post-spam, tas emot.

 

3. Personuppgiftsombud

 

Vi har utnämnt ett personuppgiftsombud för vårt företag:

Gerfried Riekewolt

Höfle 2
73087 Bad Boll

Tyskland

 

Telefon: +49 7164 130118

E-Mail: tso[at]riekewolt.de

 

4. Insamling av uppgifter på vår webbsida

Kakor

En del av våra webbsidor använder kakor. Kakor skadar inte din dator och innehåller inte några virus. Kakor hjälper till att göra vår webbsida mer användarvänlig, effektiv och säker. Kakor är små textfiler som lagras på din dator och sparas på din webbläsare.

De flesta kakor vi använder är så kallade "sessionskakor". De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra kakor ligger kvar i minnet på den enhet du använder, tills du raderar dem. Dessa kakor gör det möjligt att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker sidan.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den informerar om användningen av kakor, så att du kan välja från fall till fall om du vill ta emot eller avvisa en kaka. Som alternativ kan du konfigurera din webbläsare så att den automatiskt tar emot kakor under vissa förhållanden eller alltid avvisar dem, eller att den automatiskt raderar kakor när du stänger din webbläsare. Att stänga av kakor kan begränsa denna webbsidas funktion.

Kakor som krävs för att tillåta elektronisk kommunikation eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (exempelvis inköpskorgen) lagras enligt art. 6, paragraf 1, bokstav F i Dataskyddsförordningen. Webbsidans driftansvariga har legitimt intresse i att lagra kakor för att säkerställa att de tjänster som tillhandahålls fungerar optimalt, utan tekniska fel. Om andra kakor (t.ex. sådana som analyserar ditt surfbeteende) också lagras kommer de att behandlas separat i dessa sekretessregler.


Server-loggfiler

Webbsidans driftansvariga samlar automatiskt in och lagrar information som din webbläsare automatiskt överför till oss i "server-loggfiler". Sådana är:

 

  • Typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Operativsystem
  • Referrer-URL
  • Datorns hostname
  • Tid för serverbegäran
  • IP-adress

 

Dessa uppgifter kommer inte att kombineras med uppgifter från andra källor.

Grunden till uppgiftshantering är art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen, som tillåter behandling av uppgifter på grundval av ett legitimt intresse. Vi har ett legitimt intresse av att optimera vår webbplats genom serverloggfiler.

 

Kontaktformulär

Om du skickar frågor till oss via kontaktformuläret kommer vi att samla in de uppgifter du matar in för att kunna svara på din fråga och eventuella följdfrågor. Vi delar inte denna information utan ditt godkännande.

Därför kommer vi att hantera eventuella data du matar in i kontaktformuläret endast med ditt godkännande enligt art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. Uppgifter som hanterats innan vi tog emot din begäran kan fortfarande hanteras legalt.

Vi kommer att lagra de uppgifter du skickar till oss i kontaktformuläret tills du begär att de raderas, återkallar ditt medgivande eller om vi inte längre har någon anledning att lagra dem (t.ex. när din begäran har uppfyllts). Eventuella obligatoriska lagar, särskilt gällande obligatoriska datalagringsperioder, berörs inte av denna regel.


Registrering för ett seminarium

Om du registrerar dig för ett av våra seminarier eller webinarier med hjälp av registreringsformuläret kommer dina uppgifter från registreringsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss för att behandla registreringen och hålla seminariet/webinariet. Vi vidarebefordrar dessa uppgifter endast om det är nödvändigt för genomförandet av seminariet/webinariet.

Behandlingen av de uppgifter som anges i registreringsformuläret grundar sig därför uteslutande på ditt samtycke (art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen). Du kan återkalla detta samtycke när som helst. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter du angett i registreringsformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt (t.ex. efter att seminariet/webinariet har hållits och seminariehandlingarna har skickats). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir oförändrade.

 

Registrering på denna webbsida

Du kan registrera dig på vår webbsida för att få åtkomst till ytterligare funktioner som ingår där. Inmatade data kommer endast att användas för den sida eller tjänst som du har registrerat dig för. Obligatorisk information som begärs under registreringen måste tillhandahållas helt och hållet. Annars kommer vi att avvisa din registrering

För att informera dig om viktiga förändringar, exempelvis inom ramarna för vår webbsida eller tekniska förändringar, kommer vi att använda den e-postadress som du angav vid registreringen.

Vi kommer att hantera de uppgifter du lämnade under registreringen endast efter att du lämnat ditt medgivande enligt art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst, för all framtid. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande med denna begäran. Uppgifter som hanterats innan vi tog emot din begäran kan fortfarande hanteras legalt.

Vi kommer att fortsätta att lagra de uppgifter vi samlade in under registreringen så länge du förblir registrerad på vår webbsida. Lagstadgade lagringsperioder förblir oberörda.

 

Hantering av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder personliga data endast så länge det krävs för att etablera eller modifiera rättsliga relationer med oss (master data). Detta sker enligt art. 6 (1) (b) Dataskyddsförordningen, som tillåter hantering av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som är preliminära för ett avtal. Vi samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter när du använder vår webbsida (användardata) endast i den utsträckning som krävs för att du ska kunna använda våra tjänster eller för att kunna fakturera dig för dem.

Insamlade kunduppgifter ska raderas efter avklarad beställning eller när affärstransaktionen är avslutad. Lagstadgade lagringsperioder förblir oberörda.

 

Överföring av uppgifter när avtalet

Vi överför personligt identifierbara uppgifter till tredje part endast i den grad som krävs för att uppfylla villkoren i ditt avtal, exempelvis till transportföretag eller banker som hanterar din betalning. Dina uppgifter kommer inte att överföras i något annat syfte om du inte uttryckligen godkänt det. Dina uppgifter kommer inte att avslöjas för tredje part i reklamsyfte om du inte uttryckligen godkänt det.

Grunden till uppgiftshantering är art. 6 (1) (b) Dataskyddsförordningen, som tillåter hantering av uppgifter för att uppfylla ett avtal eller för åtgärder som är preliminära för ett avtal.

  

5. Analytics och reklam


Google reCAPTCHA

Den här webbplatsen använder funktioner från captcha-tjänsten Google reCAPTCHA. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google reCAPTCHA används för att kontrollera om uppgifterna på vår webbplats (t.ex. i kontaktformuläret, seminarieregistreringen eller registreringen av nyhetsbrevet) är gjorda av en människa eller av en maskin och ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar Google reCAPTCHA webbplatsbesökarnas beteende utifrån olika egenskaper. Så snart besökaren går in på webbplatsen börjar analysen automatiskt. För analysändamål utvärderar Google reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, hänvisnings-URL, information om operativsystemet, cookies, visningsinstruktioner och skript, användarens inmatningsbeteende, tid som spenderas på webbplatsen eller användarens musrörelser). De uppgifter som samlas in under analysen överförs till Google.

Googles reCAPTCHA-analys körs helt i bakgrunden. Besökare på vår webbplats informeras inte om att en analys utförs.

Den rättsliga grunden för användningen av Google reCAPTCHA är art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen. Vi har ett legitimt intresse av att skydda vår webbplats från missbruk, robotar och skräpprogram. Om samtycke har erhållits för databehandling av Google reCAPTCHA baseras behandlingen på art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen.

Mer information om Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy finns på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=sv och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Den sköts av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "kakor". De är textfiler som lagras på din dator och som tillåter analys av hur du använder webbsidan. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbsida överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics-kakor lagras i enlighet med art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen. Webbsidans driftansvariga har ett legitimt intresse i att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbsida och sin reklam. Om samtycke har erhållits för databehandling med Google Analytics, baseras behandlingen på art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen.

Du kan förhindra att dessa kakor lagras genom att göra erforderliga inställningar i din webbläsare. Men vi vill poängtera att sådan inställning kan innebära att du inte kan åtnjuta alla funktioner på denna webbsida. Du kan också förhindra att uppgifterna som genereras av kakor om din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) skickas till Google och att Googles hantering av dessa uppgifter förhindras genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin på följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  För mer information om hur Google Analytics hanterar dina användaruppgifter, se Googles sekretessregler: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

 

6. Nyhetsbrev


Om du vill få vårt nyhetsbrev behöver vi en giltig e-postadress och information som gör att vi kan verifiera att du är ägaren av den angivna e-postadressen och att du godkänner mottagandet av detta nyhetsbrev. Inga övriga uppgifter samlas in eller samlas endast in frivilligt. Vi använder dessa uppgifter enbart för att tillsända dig begärd information och skickar den inte vidare till tredje part.

Därför kommer vi att hantera eventuella data du matar in i kontaktformuläret endast med ditt godkännande enligt art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen. Du kan dra tillbaka ditt medgivande om lagring av dina uppgifter och din e-postadress, samt att de används för att skicka nyhetsbrevet när som helst, t.ex. genom att klicka på "unsubscribe"-länken i nyhetsbrevet. Uppgifter som hanterats innan vi tog emot din begäran kan fortfarande hanteras legalt.

Uppgifterna du lämnade när du registrerade dig för nyhetsbrevet kommer att användas för att distribuera nyhetsbrevet tills du avslutar ditt abonnemang när dessa data raderas. Uppgifter vi har lagrat i andra syften (t.ex. e-postadress för medlemsområdet) berörs ej.

 

7. Plugins och verktyg


YouTube

Vår webbsida använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Den driftansvariga för sidorna är YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker någon av våra sidor som har en YouTube-plugin etableras en anslutning till YouTube-servarna. YouTube-servrarna får information om vilka av våra sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter YouTube dig koppla ihop ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

YouTube används för att göra webbsidan mer tilltalande. Detta är ett legitimt intresse i enlighet med art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen. Om samtycke har erhållits för databehandling av YouTube baseras behandlingen på art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen.

För mer information om hantering av användardata, se YouTubes dataskyddsförklaring på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de.

 

Google Maps

Denna sida använder karttjänsten Google Maps via ett API. Den sköts av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att använda Google Maps måste din IP-adress sparas. Denna information överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring.

Vi använder Google Maps för att göra vår webbsida mer tilltalande och för att göra det enklare att hitta platser vi anger på webbsidan. Detta är ett legitimt intresse i enlighet med art. 6 (1) (f) Dataskyddsförordningen. Om samtycke har erhållits för databehandling av Google Maps baseras behandlingen på art. 6 (1) (a) Dataskyddsförordningen.

För mer information om hantering av användardata, se Googles dataskyddsförklaring på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de​​​​​​​.