Tryckt

Information om webbsidan

Tryckt (PDF)

Information enligt avsnitt 5 i den tyska telelagen (TMG): 

Krannich Solar GmbH und Co.KG
Heimsheimer Straße 65/1
71263 Weil der Stadt/ Hausen
Tyskland

Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart, Registreringsnummer: HRA 722809

VAT ID-nummer enligt avsn. 27 a tyska momslagen (UstG): DE814994131

Representeras av:

General Partner:

Krannich Solar Verwaltungs GmbH
Heimsheimer Straße 65/1
71263 Weil der Stadt / Hausen
Tyskland

Verkställande direktör: Kurt Krannich

Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart, Registreringsnummer: HRB 722365

 

Kontakt:

Telefon: +49 (0)7033 3042-0
Telefax: +49 (0)7033 3042-222

E-Mail: infonoSpam[at]de.krannich-solar.com
Webbsida: https://krannich-solar.com/

 

Kontakt i Sverige:

Krannich Solar AB
Nytorpsvägen 10
183 71 Täby

Telefon: +46(0)10-457 77 40
E-Mail: infonoSpam[at]se.krannich-solar.com
Webbsida: https://krannich-solar.com/se-sv/

 

Lösning av tvister:

Europakommissionen har en plattform för lösning av tvister online (OS): ec.europa.eu/consumers/odr.

Du hittar vår e-postadress i redaktionsinformationen/rättsinformation. Vi deltar inte i lösning av tvister online för konsumentskiljenämnd.

 

Ansvar för innehåll:

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för innehållet på dessa webbsidor enligt avseende 7, paragraf 1 i den tyska telelagen (TMG). Men enligt avsnitt 8 till 10 i den tyska telelagen (TMG) måste tjänsteleverantörer inte konstant övervaka mottagen eller lagrad information eller söka efter bevis som tyder på illegala aktiviteter.

Lagstadgade krav på att avlägsna information eller blockera användning av information förblir oförändrade. I detta fall är ansvar endast möjligt vid information om specifikt lagbrott. Illegalt innehåll avlägsnas omedelbart så fort vi får reda på det.

 

Ansvar för länkar:

Vårt erbjudande innefattar länkar till webbsidor tillhörande 3:part. Vi kan inte påverka innehållet på dessa webbsidor, därför kan vi inte lämna några garantier för innehållet på dem. Det är alltid innehavaren av en webbsida, eller dess administratör, som ansvarar för innehållet på sin egen webbsida. 

De länkade webbsidorna kontrollerades med avseende på eventuella lagbrott vid tillfället för upprättandet av länken. Illegalt innehåll upptäcktes ej vid detta tillfälle. Permanent övervakning av innehållet på länkade webbsidor kan inte göras utan rimliga indikationer om att lagöverträdelse har ägt rum. Illegala länkar avlägsnas omedelbart när informationen om detta når oss. 

 

Copyright:

Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbsidor, av leverantören, måste följa tysk upphovsrättslag. Kopiering, redigering, distribuering, samt användning utanför ramarna för upphovsrättslagen kräver skriftligt godkännande från författaren eller upphovsrättsinnehavaren. Nedladdningar och kopior på dessa webbsidor är uteslutande tillåtna för privat användning. Kommersiell användning av vårt innehåll utan godkännande från upphovsrättsinnehavaren är förbjuden.

Upphovsrättslagar för tredje part respekteras så länge som innehållet på dessa webbsidor inte härrör från leverantören. Bidrag från tredje part på denna sida betraktas som sådant. Om du emellertid upptäcker eventuella överträdelser av upphovsrättslagar, var god informera oss. Sådant innehåll avlägsnas omedelbart.