Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

1. Επισκόπηση της προστασίας δεδομένων

 

Γενικά

 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει στις προσωπικές σας πληροφορίας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Προσωπικές πληροφορίες είναι κάθε δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να ταυτοποιήσει το πρόσωπό σας. Στην πολιτική απορρήτου μας, που ακολουθεί παρακάτω, θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα της προστασίας δεδομένων.

 

Συλλογή δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για την συλλογή δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα;

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα επεξεργάζονται από τον χειριστή της ιστοσελίδας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του χειριστή είναι διαθέσιμα στην απαιτούμενη Νομική Ειδοποίηση της ιστοσελίδας.

 

Πως συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

 

Κάποια δεδομένα συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα δεδομένα που συμπληρώνετε στη φόρμα επικοινωνίας.

 

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα Πληροφορικά μας συστήματα, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα, όπως ο περιηγητής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε ή η χρονική στιγμή πρόσβασης της σελίδας. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται αυτομάτως, μόλις εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας.

 

Για ποιον λόγο χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα;

 

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του αριθμού επισκεπτών της ιστοσελίδας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα σας;

 

Έχετε πάντα το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για τα δεδομένα σας που έχουν αποθηκευτεί, τους παραλήπτες αυτών και τον σκοπό της συλλογής τους, χωρίς χρέωση. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση, φραγή ή διαγραφή των δεδομένων αυτών. Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, ανά πάσα στιγμή, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Νομική Ειδοποίηση, σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για το ζήτημα της προστασίας απορρήτου και δεδομένων. Μπορείτε επίσης και να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαλεία Ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, η περιηγητική σας συμπεριφορά μπορεί να υποβληθεί σε στατιστικές αναλύσεις. Αυτό γίνεται κυρίως με τη χρήση αρχείων «cookies» και εργαλείων ανάλυσης (analytics). Η ανάλυση της περιηγητικής σας συμπεριφοράς είναι συνήθως ανώνυμη, δηλ. δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να ανακαλέσετε/αλλάξετε τη συγκατάθεσή σας για τα «cookies»,να αρνηθείτε ή να αποφύγετε την ανάλυση αυτή με το να μην χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω πολιτική απορρήτου.

 

2. Γενικές πληροφορίες και υποχρεωτικές πληροφορίες

 

Προστασία δεδομένων

 

Οι χειριστές της παρούσας ιστοσελίδας αντιμετωπίζουν με απόλυτη σοβαρότητα το θέμα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εμπιστευτικά βάσει των νομοθετικών κανονισμών περί προστασίας δεδομένων και της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

 

Αν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδας, θα συλλεχθούν διάφορα προσωπικά δεδομένα. Προσωπικές πληροφορίες είναι κάθε δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να ταυτοποιήσει το πρόσωπό σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγουμε και τον σκοπό που τις χρησιμοποιούμε. Περιγράφει επίσης τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό.

 

Σημειώστε ότι υφίσταται το ενδεχόμενο παραβίασης ασφαλείας στα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω διαδικτύου (π.χ. μέσω επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η πλήρης προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι εφικτή.

 

Ειδοποίηση σχετικά με τον υπεύθυνο ιστοσελίδας

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την ιστοσελίδα αυτή είναι η εταιρία:

 

Krannich Solar Μ.Ε.Π.Ε.

Σταδίου 40

57009 Καλοχώρι

Ελλάδα

 

Τηλέφωνο: +30 2310 751960

Email: infonoSpam[at]gr.krannich-solar.com

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είτε μεμονωμένα ή από κοινού με άλλους αποφασίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κτλ).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάκληση συναίνεσης για την επεξεργασία δεδομένων

 

Η εκτέλεση πολλών λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων υπόκειται στην δική σας ρητή συναίνεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Αρκεί ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα υποβάλετε το παραπάνω αίτημα. Τα δεδομένα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία πριν τη λήψη του αιτήματός σας θα εξακολουθούν νομίμως να υπόκεινται σε επεξεργασία.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στις ρυθμιστικές αρχές

 

Αν έχει υπάρξει παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, το θιγόμενο πρόσωπο μπορεί να υποβάλει καταγγελία στις αρμόδιεςρυθμιστικές αρχές. Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ελληνικού κράτους, στο οποίο έχει έδρα η εταιρία μας. Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.dpa.gr.

 

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού υλικού, όπως τα ερωτήματα που υποβάλετε σε εμάς, ως χειριστή της ιστοσελίδας. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη, αφού η γραμμή διεύθυνσης στον περιηγητή σας αλλάζει από «http://» σε «https://» και εμφανίζεται το εικονίδιο της κλειδαριάς.

 

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας μεταφέρετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

 

Πληροφορίες, φραγή, διαγραφή

 

Βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή πληροφορίες, χωρίς χρέωση, για κάθε προσωπικό σας δεδομένο που έχει αποθηκευθεί, καθώς και για την πηγή του, τον παραλήπτη του και τον σκοπό της επεξεργασίας του. Έχετε επίσης το δικαίωμα διόρθωσης, φραγής ή διαγραφής των δεδομένων αυτών. Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας, ανά πάσα στιγμή, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Νομική Ειδοποίηση, σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

 

Περίοδος αποθήκευσης

 

Καταρχήν, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων ή για όσο χρονικό διάστημα έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε να τα αποθηκεύουμε. Διαγράφουμε τα δεδομένα σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς ή όταν ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης ή αντίρρησης, με εξαίρεση τα δεδομένα που πρέπει να συνεχίσουν να αποθηκεύονται για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (π.χ. περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία). Μετά τη λήξη των περιόδων αποθήκευσης, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά.

 

 

 

 

 

 

 

Διαβίβαση δεδομένων σε παραλήπτες σε τρίτες χώρες

 

Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ (οι λεγόμενες τρίτες χώρες), π.χ. σε παραλήπτες στις ΗΠΑ (δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας). Η διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ιδίως βάσει απόφασης επάρκειας ή κατάλληλων εγγυήσεων. Μπορείτε να λάβετε επισκόπηση των αποδεκτών σε τρίτες χώρες και αντίγραφο των συμφωνηθέντων ρυθμίσεων για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας των δεδομένων στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα.

 

Αντίρρηση στις προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Δια του παρόντος απαγορεύουμε ρητώς την χρήση δεδομένων επικοινωνίας, που δημοσιεύονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων της νομικής ειδοποίησης, για τη αποστολή προωθητικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ρητώς ζητηθεί. Ο χειριστής της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε ειδικές νομικές ενέργειες αν παραληφθεί αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό, όπως ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία.

 

3. Συλλογή δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

 

Cookies

 

Κάποιες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies δεν βλάπτουν το υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε την ιστοσελίδα μας πιο φιλική προς τον χρήση, αποτελεσματική και ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μέσω του περιηγητή σας.

 

Τα περισσότερα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα cookies «συνεδρίας.» Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα, μετά την επίσκεψή σας. Άλλα cookies παραμένουν στη μνήμη της συσκευής σας, έως ότου τα διαγράψετε. Τα cookies αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση του περιηγητή σας, την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας ώστε να σας ενημερώνει για την χρήση των cookies, για να μπορείτε να αποφασίζετε κάθε φορά εάν θα δεχθείτε κάποιο cookie ή όχι. Διαφορετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να δέχεται αυτόματα cookies, υπό ορισμένες συνθήκες, ή να τα απορρίπτει πάντα, ή να γίνεται αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε τον περιηγητή σας. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει την λειτουργικότητα της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Τα cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή για την παροχή συγκεκριμένων λειτουργιών που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε (όπως το καλάθι αγορών) αποθηκεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Ο χειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον νόμιμο στην αποθήκευση των cookies, για να διασφαλίζεται βελτιστοποιημένη παρεχόμενη υπηρεσία, χωρίς τεχνικά σφάλματα. Αν αποθηκευτούν και άλλα cookies (όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της περιηγητικής σας συμπεριφοράς), θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα πολιτική.

 

 

 

 

 

 

 

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

 

Ο πάροχος της ιστοσελίδας συλλέγει και αποθηκεύει αυτομάτως πληροφορίες, τις οποίες ο περιηγητής σας μας μεταφέρει αυτόματα σε «αρχεία καταγραφής διακομιστή». Αυτές είναι:

 

  • Τύπος και έκδοση περιηγητή
  • Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται
  • Διεύθυνση Παραπομπής
  • Όνομα υπολογιστή πρόσβασης
  • Χρόνος αιτήματος διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

 

Τα δεδομένα αυτά δεν συνδυάζονται με δεδομένα από άλλες πηγές.

 

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), το οποίο επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων βάσει έννομου συμφέροντος. Έχουμε έννομο συμφέρον να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας μέσω των αρχείων καταγραφής του διακομιστή.

 

Φόρμα επικοινωνίας

 

Σε περίπτωση που μας απευθύνετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα συλλέξουμε τα δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα, περιλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δώσει, ώστε να απαντήσουμε το ερώτημά σας και τυχόν επόμενα ερωτήματα. Δεν θα μοιραστούμε τις πληροφορίες αυτές χωρίς την συγκατάθεσή σας.

 

Κατά συνέπεια, θα επεξεργαστούμε τυχόν δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας, μόνο με τη συναίνεσή σας, βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα υποβάλετε το παραπάνω αίτημα, είναι αρκετό. Τα δεδομένα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία πριν τη λήψη του αιτήματός σας θα εξακολουθούν νομίμως να υπόκεινται σε επεξεργασία.

 

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε στη φόρμα επικοινωνίας, έως ότου ζητήσετε τη διαγραφή τους, ανακαλέσετε την συναίνεσή σας για την αποθήκευσή τους, ή δεν ισχύει πλέον ο σκοπός αποθήκευσής τους (π.χ. μετά την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας). Τυχόν υποχρεωτικές καταστατικές διατάξεις, ιδίως σε σχέση με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, δεν επηρεάζονται από την παρούσα διάταξη.

 

Εγγραφή στο σεμινάριο

 

Εάν εγγραφείτε σε ένα από τα σεμινάρια ή τα διαδικτυακά μας σεμινάρια χρησιμοποιώντας τη φόρμα εγγραφής, τα στοιχεία σας από τη φόρμα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας της εγγραφής και της διεξαγωγής του σεμιναρίου/διαδικτυακού σεμιναρίου. Τα δεδομένα αυτά τα διαβιβάζουμε μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του σεμιναρίου/σεμιναρίου.

 

Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρήσατε στη φόρμα εγγραφής βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία

 

 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ)). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί μια ανεπίσημη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

 

Τα δεδομένα που καταχωρήσατε στη φόρμα εγγραφής θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να παύσει να ισχύει ο σκοπός για την αποθήκευση των δεδομένων (π.χ. μετά την πραγματοποίηση του σεμιναρίου/σεμιναρίου και την αποστολή των εγγράφων του σεμιναρίου). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις - ιδίως οι περίοδοι διατήρησης - παραμένουν ανεπηρέαστες.

 

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο

 

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες στον ιστότοπο. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που εισάγονται για το σκοπό αυτό μόνο για τη χρήση της αντίστοιχης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά, θα απορρίψουμε την εγγραφή.

 

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, για παράδειγμα στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή σε περίπτωση τεχνικά αναγκαίων αλλαγών, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την εγγραφή σας για να σας ενημερώσουμε με αυτόν τον τρόπο.

 

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται κατά την εγγραφή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί μια ανεπίσημη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια θα διαγράφονται. Οι νομικές περίοδοι διατήρησης δεν επηρεάζονται.

 

Επεξεργασία δεδομένων (δεδομένα πελάτη και σύμβασης)

 

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσουμε ή να τροποποιήσουμε τις νομικές μας σχέσεις (κύρια δεδομένα). Αυτό γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (δεδομένα χρήσης) μόνο στο βαθμό που απαιτείται για να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας ή για να σας χρεώσουμε για αυτές.

 

Τα δεδομένα πελάτη που έχουν συλλεχθεί θα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή την καταγγελία της επιχειρηματικής σχέσης. Δεν επηρεάζονται οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης των δεδομένων.

 

Διαβίβαση δεδομένων κατά τη σύναψη της σύμβασης

 

Μεταδίδουμε προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα σε τρίτους μόνο στο βαθμό που απαιτείται ώστε να εκτελούνται οι όροι της σύμβασής σας, όπως, για παράδειγμα, σε εταιρίες που πρόκειται να μεταφέρουν

 

 

αγαθά στη διεύθυνσή σας ή τράπεζες που επεξεργάζονται τις πληρωμές σας. Τα δεδομένα σας δεν θα μεταδοθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός αν έχετε δώσει τη ρητή σας έγκριση για αυτό. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή σας συναίνεση.

 

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR), ο οποίος επιτρέπει την επεξεργασία των δεδομένων για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων.

  

4. Εργαλεία ανάλυσης (analytics) και διαφήμιση

 

Google reCAPTCHA

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας captcha Google reCAPTCHA. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

 

Google reCAPTCHA χρησιμοποιείται για να ελέγχει αν οι καταχωρήσεις δεδομένων στον ιστότοπό μας (π.χ. στη φόρμα επικοινωνίας, στην εγγραφή σε σεμινάριο ή στην εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο) γίνονται από άνθρωπο ή από μηχανή και αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, το Google reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών. Μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο, η ανάλυση αρχίζει αυτόματα. Για σκοπούς ανάλυσης, το Google reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, διεύθυνση URL παραπομπής, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, cookies, οδηγίες προβολής και σενάρια, συμπεριφορά εισόδου του χρήστη, χρόνος παραμονής στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού από τον χρήστη). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση διαβιβάζονται στην Google.

 

Η ανάλυση του Google reCAPTCHA εκτελείται εξ ολοκλήρου στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας δεν ενημερώνονται ότι διεξάγεται ανάλυση.

 

Η νομική βάση για τη χρήση του Google reCAPTCHA είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Έχουμε έννομο συμφέρον να προστατεύουμε τον ιστότοπό μας από καταχρήσεις, bots και λογισμικό spam. Εάν έχει ληφθεί συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων από το Google reCAPTCHA, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA καθώς και την πολιτική απορρήτου της Google μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: https://policies.google.com/privacy?hl=el και https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Google Analytics

 

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης δεδομένων. Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης που κάνετε στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς, συνήθως μεταδίδεται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί.

 

 

Τα cookies της Google Analytics αποθηκεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Ο χειριστής της ιστοσελίδας έχει έννομο συμφέρον στην ανάλυση της συμπεριφοράς χρηστών, για την βελτιστοποίηση τόσο της ιστοσελίδας όσο και της διαφήμισης της. Εάν έχει ληφθεί συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR).

 

Για να αποφύγετε την αποθήκευση αυτών των cookies, μπορείτε να επιλέξετε τς κατάλληλες ρυθμίσεις στον περιηγητή σας. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι κάτι τέτοιο θα σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των λειτουργικοτήτων της παρούσας ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε την μετάδοση στη Google των δεδομένων που δημιουργούν τα cookies σχετικά με τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα (περιλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τη Google, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου περιηγητή που διατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρηστών από την Google Analytics, δείτε την πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el.

 

5. Ενημερωτικό Δελτίο

 

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρειαστούμε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται πρόσθετα δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε εθελούσια βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά μόνο για να στείλουμε τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει και δεν τα μεταβιβάζουμε σε τρίτους.

 

Κατά συνέπεια, θα επεξεργαστούμε τυχόν δεδομένα που έχετε εισάγει στη φόρμα επικοινωνίας, μόνο με τη συναίνεσή σας, βάσει του Άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο α. του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα (GDPR). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και για την χρήση των δεδομένων αυτών για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, π.χ. μέσω του συνδέσμου «διαγραφή» στο ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουν ήδη υποστεί επεξεργασία πριν τη λήψη του αιτήματός σας θα εξακολουθούν νομίμως να υπόκεινται σε επεξεργασία.

 

Τα δεδομένα που παρέχετε όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικού δελτίου θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου έως ότου ακυρώσετε την εγγραφή σας, οπότε τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για άλλους σκοπούς (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χώρο μελών) δεν επηρεάζονται.

 

6. PLUGINS ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

 

YouTube

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πρόσθετα από τον ιστότοπο YouTube που διαχειρίζεται η Google. Ο διαχειριστής των σελίδων είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.

 

 

 

 

Όταν επισκέπτεστε μια από τις σελίδες μας που είναι εξοπλισμένες με ένα πρόσθετο YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Αυτό λέει στον διακομιστή του YouTube ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί.

 

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό κάνοντας αποσύνδεση από το λογαριασμό σας στο YouTube.

 

Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Εάν έχει ληφθεί συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων από το YouTube, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση:

 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el.

 

Google Maps

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτογράφησης Google Maps μέσω ενός API. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

 

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Google Maps, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μετάδοση δεδομένων.

 

Οι Google Maps χρησιμοποιούνται για την ελκυστική παρουσίαση των ηλεκτρονικών μας προσφορών και για την εύκολη εύρεση των χώρων που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Εάν έχει ληφθεί συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων από το Google Maps, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=el.

 

Πολιτική Απορρήτου (PDF)