Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů (PDF)

1. PŘEHLED OCHRANY ÚDAJŮ

 

Obecně

 

Následující informace jsou přehledem toho, co se děje v vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou libovolné údaje, na jejichž základě vás lze identifikovat jako jednotlivce. Podrobné informace o předmětu ochrany osobních údajů jsou k dispozici v našich zásadách ochrany osobních údajů níže.

 

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

 

Kdo zodpovídá za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

 

Údaje shromážděné na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel těchto webových stránek. Kontaktní údaje provozovatele jsou k dispozici v povinném právním upozornění na webových stránkách.

 

Jak shromažďujeme vaše údaje?

 

Některé údaje shromažďujeme tak, že nám je poskytnete. Může jít například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

 

Jiné údaje shromažďují automaticky naše IT systémy, když navštěvujete tyto webové stránky. Tyto údaje jsou především těchnické údaje, např. prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo čas přístupu na stránky. Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

 

K čemu vaše údaje používáme?

 

Část údajů se shromažďuje, aby byla zajištěna správná funkčnost webových stránek. Jiné údaje se mohou používat k analýze toho, jak návštěvníci stránky používají.

 

Jaká práva ohledně svých údajů máte?

 

Vždy máte právo bezplatně požadovat informace o svých uchovávaných údajích, jejich původu, jejich příjemcích a o účelu, pro který byly shromážděny. Také máte právo požadovat opravu, zablokování či odstranění svých údajů. Máte-li další otázky ohledně záležitosti osobních údajů a ochrany osobních údajů, kdykoli nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění. Samozřejmě můžete také podat stížnost ke kompetentním regulačním orgánům.

 

Analýzy a nástroje třetích stran

 

Při návštěvě našich webových stránek mohou být prováděny analýzy vašeho chování při jejich procházení. To se provádí především pomocí souborů cookie a analýz. Analýza vašeho chování při procházení stránek je obvykle anonymní, tj. na základě těchto údajů vás nebudeme moci identifikovat. Svůj souhlas se soubory cookie můžete odvolat/změnit, vznést námitku proti analýze nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Podrobné informace jsou k dispozici v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

  

2. OBECNÉ ÚDAJE A POVINNÉ ÚDAJE

 

Ochrana údajů

 

Provozovatelé těchto webových stránek neberou ochranu vašich osobních údajů na lehkou váhu. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Pokud požíváte tyto webové stránky, budou shromažďovány různé vaše osobní údaje. Osobní údaje jsou libovolné údaje, na jejichž základě vás lze identifikovat jako jednotlivce. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Také vysvětlují, jak a za jakým účelem se to děje.

 

Dovolujeme si upozornit, že data předaná prostřednictvím internetu (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být vystavena porušení bezpečnosti. Kompletní zabezpečení vašich údajů proti přístupu třetích stran k nim není možné.

 

Oznámení ohledně strany odpovídající za tyto webové stránky

 

Strana odpovídající za zpracovávání údajů na těchto webových stránkách je:

 

Krannich Solar s.r.o.

Areál CTZone, Škrobárenská 485/14

617 00 Brno

Česká republika

 

Telefon: +420 511 120 891

E-mail: infonoSpam[at]cz.krannich-solar.com

 

Odpovědná strana je fyzická, nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (jmen, e-mailových adres apod.).

 

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

 

Mnoho operací při zpracovávání údajů lze provádět pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, přičemž účinnost odvolání platí do budoucna. V tomto ohledu je dostačující neformální e-mail s takovou žádostí. Údaje zpracované předtím, než vaši žádost obdržíme, lze i nadále legálně zpracovávat.

 

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

 

Pokud došlo k porušení právních předpisů o ochraně údajů, dotčená osoba může podat stížnost ke kompetentním regulačním orgánům. Kompetentní regulační orgán pro záležitosti související s právními předpisy ohledně ochrany údajů je pověřenec pro ochranu osobních údajů českého státu, v němž má naše společnost sídlo. Informace a kontaktní údaje jsou k dispozici ne následujícím odkazu: http://www.uoou.cz.

 

Šifrování SSL nebo TLS

 

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosů důvěrného obsahu, např. dotazů které nám posíláte jako provozovateli stránek, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte v adresním řádku prohlížeče, který se změní z „http://“ na „https://“ a podle ikony zámku, která se zobrazí v adresním řádku prohlížeče.

 

Je-li aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám zasíláte, nemůže přečíst žádná třetí strana.

 

Informace, blokování, odstranění

 

Na základě zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatné poskytnutí informací o svých osobních údajích, které jsou uchovávány, i o jejich původu, příjemci a o účelu, pro který byly shromážděny. Také máte právo na opravu, zablokování či odstranění těchto údajů. Máte-li další otázky na téma osobních údajů, kdykoli nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v právním upozornění.

 

Doba skladování

V zásadě vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro konkrétní účel zpracování údajů, nebo dokud máme oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání. Vaše údaje vymažeme, pokud již nejsou pro tyto účely potřebné nebo pokud uplatníte své právo na odvolání nebo námitku, s výjimkou údajů, které musí být nadále uchovávány, aby bylo možné splnit zákonné povinnosti (např. lhůty pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva). Po uplynutí doby uložení se příslušná data běžně vymažou.

 

Předávání údajů příjemcům ve třetích zemích

 

Osobní údaje můžeme předávat také příjemcům mimo EHP (tzv. třetím zemím), např. příjemcům v USA (bez rozhodnutí o odpovídající ochraně). Předávání údajů se provádí v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, zejména na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo příslušných záruk. Přehled příjemců ve třetích zemích a kopii dohodnutých opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů můžete získat na adrese uvedené v tiráži.

 

Nesouhlas s reklamními e-maily

 

Tímto vyjadřujeme výslovný zákaz používání kontaktních údajů zveřejněných v souladu s požadavky právního upozornění na webových stránkách s ohledem na zasílání propagačních a informativních materiálů, které nejsou výslovně vyžádány. Provozovatel webových stránek si v případě obdržení nevyžádaných reklamních materiálů, např. spamových e-mailů, vyhrazuje právo podniknout specifické právní kroky.

 

3. SHROMAZDOVANI UDAJU NA NASICH WEBOVÝCH STRANKACH

 

Soubory cookie

 

Některé naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie nám pomáhají, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečné. Soubory cookie jsou malé textové soubory uložené do vašeho počítače vaším prohlížečem.

 

Většina souborů cookie jsou tzv. „relační cookies“. Po vaší návštěvě se automaticky odstraňují. Jiné soubory cookie zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je neodstraníte. Díky těmto souborů cookie lze při další návštěvě našich stránek rozpoznat váš prohlížeč.

 

Svůj prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o použití souborů cookie a mohli jste se v každém případě vždy rozhodnout, zda soubor cookie přijmout, nebo odmítnout. Případně může být prohlížeč nakonfigurován tak, aby za určitých podmínek automaticky přijímal soubory cookie, nebo aby je vždy odmítal, případně aby se soubory cookie vždy při zavření prohlížeče odstranily. V případě zákazu souborů cookie může dojít k omezení funkcí těchto webových stránek.

 

Soubory cookie, které jsou nezbytné k umožnění elektronické komunikace nebo poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. Nákupního košíku) se uchovávají na základě článku 6, odst. 1, písmene f GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel webových stránek má legitimní zájem na ukládání souborů cookie za účelem zajištění optimalizovaného poskytování služby bez technických chyb. Jsou-li uchovávány i jiné soubory cookie (např. Ty, které se používají k analýze vašeho chování při procházení stránek), bude jim v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů věnován samostatný prostor.

 

Soubory protokolu serveru

 

Poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a uchovává údaje, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá v „souborech protokolu serveru“. Jde o:

 

  • typ a verzi prohlížeče,
  • používaný operační systém,
  • odkazovací adresu URL,
  • název hostitele počítače používaného k přístupu,
  • čas požadavku serveru,
  • IP adresu.

 

Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.

 

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který umožňuje zpracování údajů na základě oprávněného zájmu. Máme oprávněný zájem na optimalizaci našich webových stránek prostřednictvím souborů protokolu serveru.

 

Kontaktní formulář

 

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, shromáždíme za účelem odpovědi na váš dotaz a jakýchkoli následujících dotazů údaje zadané do formuláře, a to včetně vámi poskytnutých údajů o smlouvě. Bez povolení z vaší strany tyto údaje nesdílíme.

 

Proto zpracujeme jakékoli údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR ((General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. V tomto ohledu je dostačující neformální e-mail s takovou žádostí. Údaje zpracované předtím, než vaši žádost obdržíme, lze i nadále legálně zpracovávat.

 

Údaje, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme uchovávat do doby, než požádáte o jejich odstranění, než odvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo v případě, že důvod k jejich uchovávání pomine (např. po vyřízení vaší žádosti). Jakákoli zákonná ustanovení, obzvláště tak, která se týkají období povinného uchovávání údajů, jsou tímto ustanovením nedotčena.

 

Registrace na seminář

 

Pokud se zaregistrujete na některý z našich seminářů nebo webinářů pomocí registračního formuláře, budou vaše údaje z registračního formuláře, včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, uloženy pro účely zpracování registrace a pořádání semináře/webináře. Tyto údaje předáváme pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci semináře/webináře.

 

Zpracování údajů uvedených v registračním formuláři je tedy založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR ((General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

 

Údaje, které jste zadali v registračním formuláři, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po uskutečnění semináře/webináře a zaslání dokumentů ze semináře). Závazná právní ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

 

Registrace na těchto webových stránkách

 

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce webu. Údaje, které zadáte za tímto účelem, používáme pouze pro účely využití konkrétní nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

 

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, využijeme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás tímto způsobem informovali.

 

Zpracování údajů zadaných při registraci je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR ((General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel postačí neformální sdělení e-mailem. Zákonnost již provedeného zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

 

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy po dobu, po kterou budete na našich webových stránkách zaregistrováni, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro uchovávání zůstávají nedotčeny.

 

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smluvní údaje)

 

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v té míře, jaká je nezbytná k navázání či úpravě právního vztahu s námi (hlavní údaje). To se provádí na základě článku 6 odst. 1 písm. b GDPR ((General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který povoluje zpracovávání údajů za účelem plnění smluvních povinností nebo opatření před uzavřením smlouvy. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme, když vstoupíte na naše webové stránky (údaje o používání), a to pouze v rozsahu, který je nutný, abychom vám umožnili přístup k naší službě nebo abychom vám naši službu mohli naúčtovat.

 

Shromážděné údaje o zákazníkovi lze odstranit po vyřízení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Období povinného uchovávání údajů, jsou tímto ustanovením nedotčena.

 

Předání údajů při uzavření smlouvy

 

Třetím stranám zasíláme údaje, které nelze použít k identifikaci jednotlivců, a to pouze v míře nutné pro plnění smluvních podmínek, např. společnostem, kterým svěřujeme doručování zboží do vaší oblasti, nebo bankám zpracovávajícím vaše platby. Vaše údaje nebudou předány za žádným jiným účelem, pokud do tomu nedáte výslovný souhlas. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše údaje předány třetím stranám pro reklamní účely.

 

Základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm.b GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který povoluje zpracovávání údajů za účelem plnění smluvních povinností nebo opatření před uzavřením smlouvy.

 

4. ANALÝZY A REKLAMA

 

Google reCAPTCHA

 

Tyto webové stránky využívají funkce captcha služby Google reCAPTCHA. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google reCAPTCHA slouží ke kontrole, zda údaje na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři, při registraci na seminář nebo při registraci k odběru newsletteru) zadává člověk nebo stroj a automatizovaný program. Za tímto účelem Google reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníků webových stránek na základě různých charakteristik. Jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku, automaticky se zahájí analýza. Pro účely analýzy vyhodnocuje Google reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, URL odkazu, informace o operačním systému, soubory cookie, pokyny pro zobrazení a skripty, vstupní chování uživatele, čas strávený na webové stránce nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.

 

Analýza Google reCAPTCHA probíhá zcela na pozadí. Návštěvníci našich webových stránek nejsou informováni o tom, že je prováděna analýza.

 

Právním základem pro použití Google reCAPTCHA je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Máme oprávněný zájem chránit naše webové stránky před zneužitím, roboty a spamovým softwarem. Pokud byl získán souhlas se zpracováním údajů společností Google reCAPTCHA, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=cs a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Google Analytics

 

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek. Provozuje ji společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Služba Google Analytics používá soubory cookie. Jde o textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace o vašem používání těchto webových stránek, které soubor cookie vygeneruje, se obvykle zasílají na server společnosti Google v USA a uloží se tam.

 

Soubory cookie služby Google Analytics jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl získán souhlas se zpracováním údajů službou Google Analytics, zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  

Ukládání těchto souborů cookie můžete zakázat zvolením odpovídajících nastavení prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že pokud to uděláte, nebudete moci využívat všech funkcí našich webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby údaje, které soubory cookie vygenerují ohledně vašeho používání těchto webových stránek (vč. Vaší IP adresy) byly předány společnosti Google a zpracování těchto osobních údajů ze strany společnosti Google, pokud si stáhnete a nainstalujete modul plug-in prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji o uživatelích naleznete s zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

  

5. ZPRAVODAJ

 

Pokud si přejete dostávat náš zpravodaj, vyžadujeme vaši platnou e-mailovou adresu a údaje, které nám umožní ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s tím, že tento zpravodaj budete dostávat. Žádné další údaje se neshromažďují, případně se shromažďují na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme pouze k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

 

Proto zpracujeme jakékoli údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem dle článku 6 (1) (a) GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Souhlas s uchováváním vašich údajů a e-mailové adresy i používání těchto údajů pro účely zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, např. prostřednictvím odkazu „Zrušit odběr“ ve zpravodaji. Údaje zpracované předtím, než vaši žádost obdržíme, lze i nadále legálně zpracovávat.

 

Údaje poskytnuté při registraci k odběru zpravodaje budou použity k distribuci zpravodaje, dokud odběr nezrušíte. V takovém případě budou zmíněné údaje odstraněny. Údaje, které uchováváme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou oblast), zůstávají nedotčeny.

 

6. ZÁSUVNÉ MODULY A NÁSTROJE

 

YouTube

 

Naše webové stránky používají pluginy z webu YouTube provozovaného společností Google. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

 

Když navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, dojde k navázání spojení se servery YouTube. Server YouTube tak získá informaci o tom, které z našich stránek jste navštívili.

 

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

 

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud byl získán souhlas se zpracováním údajů službou YouTube, zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

Google Maps

 

Tento web využívá mapovou službu Google Maps prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Provozovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

 

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pokud byl získán souhlas se zpracováním údajů službou Google Maps, zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (General Data Protection Regulation / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.