Právní upozornění

Právní upozornění

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ (PDF)

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Krannich Solar s.r.o. 

Areál CTZone, Škrobárenská 485/14

617 00 Brno

Česká republika

 

Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63926  

registrační číslo: 29183766

Identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty: CZ29183766

 

Kontakt:

 

Telefon: +420 511 120 891

Fax: +420 511 120 899

E-mail: infonoSpam[at]cz.krannich-solar.com

 

Webová stránka: https://cz.krannich-solar.com/cz

 

Řešení sporů

 

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Naši e-mailovou adresu najdete ve výše uvedeném právním upozornění.

 

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

 

Odpovědnost za obsah

 

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek. Jako poskytovatel služeb však nejsme povinni monitorovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

 

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o takovém porušení dozvíme, příslušný obsah okamžitě odstraníme.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

 

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumné. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

 

Autorská práva

 

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají českému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

 

Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.