Krannich
jako pracodawca

Kim jesteśmy

Międzynarodowa aktywność jest gwarantem światowego sukcesu. Firma Krannich działa na rynku od 1995 roku i jest pionierem na rynku produktów solarnych. Zakład zatrudniający dwie osoby stał się w miarę upływu lat działającym na całym świece koncernem. Centralne działy, takie jak dział zakupów, marketingu, IT, księgowości, controllingu, rozwoju cyfrowego, personalny oraz dział biznesu międzynarodowego, mają swoją siedzibę w głównej centrali w pobliżu Stuttgartu, skąd prowadzą swoją działalność na całym świecie. Międzynarodowe oddziały dystrybucyjne skupione są na aktywności na konkretnych rynkach. Nasze wspólna wizja: 100% zaangażowania w 100% odnawialną energię.

25+

ODDZIAŁÓW

25+

KRAJE

700+

PRACOWNIKÓW

COŚ WYJĄTKOWEGO

KULTURA W FIRMIE KRANNICH

Otwarte drzwi, płaska struktura organizacyjna, krótka ścieżka decyzyjna i wzajemne wsparcie stanowią rdzeń naszej kultury. W ten sposób powstaje pełna zaufania i wzajemnego respektu atmosfera pracy. Rozmawiamy ze sobą bezpośrednio i otwarcie na różne tematy, i to we wszystkich obszarach i na wszystkich poziomach hierarchii.

TWOJE MIEJSCE PRACY W FIRMIE KRANNICH

WIĘCEJ NIŻ TYLKO PRACA

Dzięki płaskiej i nierozgałęzionej strukturze organizacyjnej nasi pracownicy działają jako samodzielni managerowie, mając na uwadze naszą wspólną odpowiedzialność. Przedsiębiorcze myślenie i pragmatyczne działanie stanową codziennie podstawowy element naszej pracy, którego podstawowym elementem  jest optymalne wykorzystanie dostępnych możliwości oraz właściwe podejmowanie decyzji i przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania.

NASZE BENEFITY

Elastyczne czasy pracy
Płaskie struktury hierarchiczne
Duch pracy zespołowej i zwracanie się
do siebie po imieniu
Duża przestrzeń na działanie
Kultura otwartych drzwi
Międzynarodowe szanse kariery

SŁOWA ZAŁOŻYCIELA, WŁAŚCICIELA I PREZESA FIRMY:

„Przedsiębiorstwa pionierskie są czymś innym – a Krannich Solar jest typowym przedsiębiorstwem pionierskim. Nasi pracownicy mają na swoich stanowiskach pracy dużo swobody i mogą samodzielnie decydować o kształtowaniu swoich zadań. Zespołowe myślenie, przekraczanie granic schematów, wnoszenie nowych idei oraz pomysłów i ich wdrażanie – oto umiejętności, których szukamy.

Podstawą jest płaska struktura organizacyjna, krótkie procedury podejmowania decyzji i lojalne traktowanie siebie nawzajem. Z tych elementów utworzyła się na przestrzeni wielu lat wyjątkowa kultura firmowa. Pozytywny klimat pracy odbierają nie tylko pracownicy firmy, lecz również nasi goście, klienci i osoby ubiegające się o pracę u nas.

Wierzymy w naszą pomyślną, pełną sukcesów przyszłość jako dystrybutora produktów fotowoltaicznych oraz w to, że zaangażowani, zmotywowani pracownicy są warunkiem odniesienia tych sukcesów”.

Kurt Krannich

DZIAŁAMY NA CAŁYM ŚWIECIE!

Zaczynaliśmy jako firma zatrudniająca dwie osoby, a dzisiaj jesteśmy dużym przedsiębiorstwem odnoszącym sukcesy na międzynarodowych rynkach. 25 oddziałów w 25 krajach. Nasza firma jest zarządzana przez właściciela, otwarta i godna zaufania. Osobista odpowiedzialność i niezawodność – oto nasze wyjątkowo mocne strony decydujące o sukcesie. 

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZYMI OFERTAMI PRACY

ZAINTERESOWANY?