Customer
Seminars
& Webinars

11.11.2021

SMA Zero Export Solution for Residential to C&I Installations (Vietnamese)

Short Info

Location: Online Webinar
Day: 11.11.2021
Time: 14:00 - 15:30

Discover SMA Zero Export Solution for Residential to C&I Installations as well as their newest 5+5Y Warranty on Home Inverters

SMA Zero Export Solution for Residential to C&I Installations & newest 5+5Y Warranty


Speakers: Danny Ton | Krannich Solar, Kiet Tran | Krannich Solar, Phuong Do | SMA Vietnam

 

Giải pháp Zero Export của SMA cho hệ thống solar từ dân dụng đến C&I

Chúng tôi hân hạnh mời bạn tham gia hội thảo Webinar cùng với đại diện của SMA tại Việt Nam!

Giải pháp Zero Export của SMA cho hệ thống solar từ dân dụng đến C&I & Chính sách bảo hành mới nhất 5 + 5 năm

Diễn giả: Danny Ton | Krannich Solar, Kiet Tran | Krannich Solar, Phuong Do | SMA Vietnam

 

REPLAY

Short Info

Location: Online Webinar
Day: 11.11.2021
Time: 14:00 - 15:30
Krannich Asia

Back to listview