Press

Krannich Solar fortsätter växa

Solcellsgrossisten etablerar nya dotterbolag i Kina, Rumänien, Ungern, Australien och USA

Krannich Solar fortsätter sin tillväxtkurs under 2021. Den internationellt verksamma solcellsgrossisten är mycket nöjda över hur 2021 har sett ut hittills. ’’Affärsverksamheten har utvecklats väl i samtliga av våra filialer. Vi har återigen uppvisat en marknadstillväxt i nästan alla länder och kärnmarknaderna i Europa växer i snabb takt." sammanfattar Kurt Krannich, grundaren, är övertygad om att solcellsmarknaden kommer att fortsätta att ta fart över hela världen eftersom klimatskyddet inte kan genomföras utan förnybar energi.

Krannich Solar fortsätter sin globala tillväxt och har i år öppnat två nya filialer i Rumänien och Ungern. Både Australien och USA har också vuxit och expanderat med nya filialer i respektive länder. Ytterligare ett filialkontor håller för närvarande på att etableras i Shanghai och kommer att starta sin verksamhet år 2022. Dessa nya filialer kommer att tillgodose den växande kundbasen och den dynamiska tillväxten på solcellsmarknaden i dessa länder och ge stöd lokalt.

Trots att försörjningskedjan kan vara svår känner sig Krannich Solar väl rustade för framtiden. ’’Vi kommer att avsluta det här året med en tillväxt på cirka 50%." Säger Jens Ullrich, Chief Revenue Officer, ’’och vi förväntar oss en fortsatt stark tillväxt även under år 2022. Efterfrågan på solceller ökar över hela världen, även för grossister. Leveranskedjorna blir allt mer komplexa i takt med att efterfrågan ökar inom lagring, smarta hem, e-mobilitet, integration osv. Dessa krav gör så att teknisk kunskap, logistik och lagerhantering blir allt mer kritiskt."

Varje land har olika prioriteringar beroende på hur de rättsliga villkoren ser ut. På nya marknader som i Mexiko och Sydafrika ligger fokus på lönsamheten hos ett solcellssystem. På utvecklade marknader som i Tyskland flyttas istället fokuset till helhetslösningar. Krannich Solar:s solcell-experter erbjuder optimerade systemlösningar för alla marknader.

En annan drivkraft för Krannich internationella tillväxt är ökad online-handel. Polen och Tjeckien håller för närvarande på att få en egen webbshop och i Schweiz, Belgien och Nederländerna kommer man att översätta webbshop:en till respektive språk.