Press

Krannich Solar anställer 1,000 personer över hela världen

Solcellsgrossisten sysselsätter över 1 000 personer över hela världen +++ över 400 anställda i Tyskland +++ tillväxt på 39 procent på ett år

År 2022 ökade det globala antalet anställda hos Krannich Solar med 39 procent. Den internationellt verksamma solcellsdistributören har nu för första gången i sin mer än 25-åriga historia över 1, 000 anställda.

I Tyskland nådde siffran över 400, medan de 25 övriga globala platserna anställde närmare 600 personer. De flesta av personalen som jobbar utanför Tyskland är anställda i USA, där mer än 100 personer arbetar inom de fyra brancherna. Den branchen med flest anställda är placerad i den schweiziska kontoret med över 80 medarbetare.

"Solceller spelar en väldigt stor roll emot klimatkrisen och för den omgående nödvändiga energiomställningen, " säger grundaren och VD Kurt Krannich. "Med hjälp av solenergi kan vi ersätta fossila bränslen och kärnkraft". Det kommer vara mycket att göra inom de kommande åren – över hela världen. Krannich Solar kommer göra sin del och fortsätta växa år 2023.

Anställningsutveckling sedan 2012 

År 2012-2013 såg situationen helt annorlunda ut. "På den tiden hade solcellsindustrin politiska hinder att ta itu med. Många behövde stänga ner sina verksamheter. Idag vet vi: Krannich Solar gick stärkt ut ur denna period, " säger Kurt Krannich. Sedan 2014 har antalet anställda ständigt ökat snabbare varje år. 2022 blev närmare 200 personer anställda, vilket är mer än någonsin. Inför den nya året förväntar sig solcellsgrossister en liknande dynamisk tillväxt.