Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

1. O PREZENTARE GENERALĂ A PROTECȚIEI DATELOR

Generalități

În cele ce urmează vă oferim o prezentare generală simplă a ceea ce se întâmplă cu informațiile dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web. Informațiile cu caracter personal reprezintă orice date cu ajutorul cărora ați putea fi identificat personal. Informații detaliate privind protecția datelor pot fi găsite în politica noastră de confidențialitate de mai jos.

Colectarea datelor pe site-ul nostru web

Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe acest site web?

Datele colectate pe acest site web sunt prelucrate de operatorul site-ului web. Datele de contact ale operatorului pot fi găsite în nota juridică obligatorie a site-ului web.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Unele date sunt colectate atunci când ni le furnizați. Acestea ar putea fi, de exemplu, datele pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt colectate automat de sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Aceste date sunt în principal date tehnice, cum ar fi browserul și sistemul de operare pe care îl utilizați sau momentul în care ați accesat pagina. Aceste date sunt colectate în mod automat de îndată ce intrați pe site-ul nostru web.

În ce scop folosim datele dumneavoastră?

O parte din date sunt colectate pentru a asigura buna funcționare a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza modul în care vizitatorii utilizează site-ul.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră?

Aveți întotdeauna dreptul de a solicita gratuit informații cu privire la datele stocate, la originea și destinatarii acestora, precum și la scopul colectării lor. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ștergerea acestora. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, puteți revoca acest consimțământ în orice moment cu efect în viitor. De asemenea, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă sunt îndeplinite cerințele legale. În anumite condiții legale, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita portabilitatea datelor (ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără obstacole; dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, transferul poate fi efectuat direct de noi) și dreptul de a vă opune prelucrării. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente.

În acest scop, precum și pentru întrebări suplimentare privind protecția datelor, ne puteți contacta în orice moment.

Instrumente de analiză și instrumente terțe

Atunci când vizitați site-ul nostru web, se pot face analize statistice ale comportamentului dumneavoastră de navigare. Acest lucru se întâmplă în principal prin intermediul modulelor cookie și al analizelor. Analiza comportamentului dumneavoastră de navigare este de obicei anonimă, adică nu vă vom putea identifica pe baza acestor date. Puteți să vă retrageți/modificați consimțământul pentru modulele cookie, să vă opuneți analizei sau să o împiedicați prin neutilizarea anumitor instrumente. Informații detaliate pot fi găsite în următoarea politică de confidențialitate.

 

2. INFORMAȚII GENERALE ȘI INFORMAȚII OBLIGATORII

Protecția datelor

Operatorii acestui site web iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal ca fiind confidențiale și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta politică de confidențialitate.

Dacă utilizați acest site web, vor fi colectate diverse date cu caracter personal. Informațiile cu caracter personal reprezintă orice date cu ajutorul cărora ați putea fi identificat personal. Prezenta politică de confidențialitate explică ce informații colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se întâmplă acest lucru.

Vă rugăm să rețineți că datele transmise prin internet (de exemplu, prin intermediul comunicării prin e-mail) pot face obiectul unor breșe de securitate. Nu este posibilă o protecție completă a datelor dumneavoastră împotriva accesului terților.

Notă privind partea responsabilă pentru acest site web

Partea responsabilă pentru prelucrarea datelor pe acest site web este:

Krannich Solar S.R.L.
Calea Floreasca, nr. 55 Grand Offices, etaj 2 Sector 1
014453 București
România

Contact:
telefon +40 729 102 067
e-mail infonoSpam[at]ro.krannich-solar.de

Partea responsabilă este persoana fizică sau juridică care, individual sau în solidar cu alte persoane, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, adrese de e-mail etc.).

Revocarea consimțământului dumneavoastră privind prelucrarea datelor care vă privesc

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu consimțământul dumneavoastră explicit. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Este suficient un e-mail neoficial în care să faceți această solicitare. Datele prelucrate înainte de primirea cererii dumneavoastră pot fi în continuare prelucrate în mod legal.

Dreptul de a depune plângeri în fața autorităților de reglementare

În cazul în care a existat o încălcare a legislației privind protecția datelor, persoana afectată poate depune o plângere în fața autorităților de reglementare competente. Autoritatea de reglementare competentă pentru aspectele legate de legislația privind protecția datelor este responsabilul cu protecția datelor din statul german în care își are sediul compania noastră. O listă a responsabililor cu protecția datelor și datele de contact ale acestora pot fi găsite la următorul link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Criptare SSL sau TLS

Acest site utilizează criptarea SSL sau TLS din motive de securitate și pentru protecția transmiterii de conținut confidențial, cum ar fi cererile de informații pe care ni le trimiteți nouă, în calitate de operator al site-ului. Puteți recunoaște o conexiune criptată în linia de adresă a browserului dumneavoastră atunci când aceasta se schimbă din „http://” în „https://” și atunci când în bara de adrese a browserului este afișată pictograma de lacăt.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informare, blocare, ștergere

În măsura permisă de lege, aveți dreptul de a primi în orice moment informații gratuite despre orice date cu caracter personal stocate, precum și despre originea, destinatarul și scopul în care au fost prelucrate. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Ne puteți contacta în orice moment la adresa menționată mai sus dacă aveți întrebări suplimentare pe tema datelor cu caracter personal.

Perioada de stocare

În principiu, stocăm datele dumneavoastră atât timp cât acest lucru este necesar în scopul specific al prelucrării datelor sau atât timp cât avem un interes legitim în continuarea stocării. Ștergem datele dumneavoastră atunci când acestea nu mai sunt necesare în aceste scopuri sau când vă exercitați dreptul de revocare sau de opoziție, cu excepția datelor care trebuie să fie stocate în continuare pentru a îndeplini obligațiile legale (de exemplu, perioadele de păstrare în conformitate cu legislația fiscală și cea comercială). După expirarea perioadelor de păstrare, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit.

Transferul de date către destinatari din țări terțe

De asemenea, este posibil să transferăm date cu caracter personal către destinatari din afara SEE (așa-numitele țări terțe), de exemplu, către destinatari din SUA (fără decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție). Transferul de date se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, în special pe baza unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție sau a unor garanții corespunzătoare. La adresa de mai sus puteți obține o prezentare generală a destinatarilor din țările terțe și o copie a acordurilor convenite pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a datelor.

Opoziția față de e-mailurile promoționale

Prin prezenta, interzicem în mod explicit utilizarea datelor de contact publicate în contextul cerințelor privind nota juridică a site-ului web în ceea ce privește trimiterea de materiale promoționale și informative care nu au fost solicitate în mod explicit. Operatorul site-ului web își rezervă dreptul de a lua măsuri legale specifice în cazul în care primește materiale publicitare nesolicitate, cum ar fi spamul de e-mail.

  

3. COLECTAREA DATELOR PE SITE-UL NOSTRU WEB

Modulele cookie

Unele dintre paginile noastre web utilizează module cookie. Modulele cookie nu vă afectează computerul și nu conțin viruși. Modulele cookie ne ajută să facem site-ul nostru web mai ușor de utilizat, mai eficient și mai sigur. Modulele cookie sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și salvate de browserul dumneavoastră.

Cele mai multe dintre modulele cookie pe care le folosim sunt așa-numitele „module cookie de sesiune”. Acestea sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Alte module cookie rămân în memoria dispozitivului dumneavoastră până când le ștergeți. Aceste module cookie fac posibilă recunoașterea browserului dumneavoastră la următoarea vizită pe site.

Vă puteți configura browserul pentru a vă informa cu privire la utilizarea modulelor cookie, astfel încât să puteți decide, de la caz la caz, dacă acceptați sau respingeți un modul cookie. Alternativ, browserul dumneavoastră poate fi configurat să accepte automat modulele cookie în anumite condiții sau să le respingă întotdeauna sau să le șteargă automat la închiderea browserului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

Modulele cookie care sunt necesare pentru a permite comunicarea electronică sau pentru a oferi anumite funcții pe care doriți să le utilizați (cum ar fi coșul de cumpărături) sunt stocate conform art. 6 (1) (f) din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea modulelor cookie pentru a asigura un serviciu optimizat și lipsit de erori tehnice.

Fișierele jurnal ale serverului

Furnizorul site-ului web colectează și stochează automat informațiile pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat în „fișierele jurnal ale serverului”. Acestea sunt:

  • Tipul și versiunea browserului
  • Sistemul de operare utilizat
  • URL-ul de referință
  • Numele de gazdă al computerului care accesează
  • Ora solicitării serverului
  • Adresa IP

Aceste date nu vor fi combinate cu date provenite din alte surse.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) (f) din RGPD, care permite prelucrarea datelor pe baza unui interes legitim. Avem un interes legitim în optimizarea site-ului nostru web prin intermediul fișierelor jurnal ale serverului.

Formularul de contact

În cazul în care ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, vom colecta datele introduse în formular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a vă răspunde la întrebare și la orice întrebări ulterioare. Nu distribuim aceste informații fără permisiunea dumneavoastră.

Prin urmare, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu acordul dumneavoastră, conform art. 6 (1) (a) din RGPD. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment. Este suficient un e-mail neoficial în care să faceți această solicitare. Datele prelucrate înainte de primirea cererii dumneavoastră pot fi în continuare prelucrate în mod legal.

Vom păstra datele pe care le furnizați în formularul de contact până când solicitați ștergerea acestora, până când vă retrageți consimțământul pentru stocarea lor sau până când scopul stocării lor nu mai este valabil (de exemplu, după soluționarea cererii dvs.). Dispozițiile legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu sunt afectate de această dispoziție.

Înregistrarea la seminare

Dacă vă înscrieți la unul dintre seminarele sau webinarele noastre folosind formularul de înregistrare, informațiile pe care le furnizați în formularul de înregistrare, inclusiv datele de contact pe care le introduceți acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării înregistrării și desfășurării seminarului/webinarului. Nu transmitem aceste date fără permisiunea dumneavoastră.

Prin urmare, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu acordul dumneavoastră, conform art. 6 (1) (a) din RGPD. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment. Este suficient un e-mail neoficial în care să faceți această solicitare. Datele prelucrate înainte de primirea cererii dumneavoastră pot fi în continuare prelucrate în mod legal.

Vom păstra datele pe care le furnizați în formularul de înregistrare până când solicitați ștergerea acestora, până când vă retrageți consimțământul pentru stocarea lor sau până când scopul stocării lor nu mai este valabil (de exemplu, după ce seminarul/webinarul a avut loc). Dispozițiile legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu sunt afectate de această dispoziție.

Înregistrarea pe acest site web

Vă puteți înregistra pe site-ul nostru web pentru a avea acces la funcțiile suplimentare oferite aici. Datele introduse vor fi folosite numai în scopul utilizării site-ului sau serviciului respectiv pentru care v-ați înregistrat. Informațiile obligatorii solicitate în timpul înregistrării trebuie să fie furnizate în întregime. În caz contrar, vă vom respinge înregistrarea.

Pentru a vă informa cu privire la modificările importante, cum ar fi cele din cadrul site-ului nostru sau modificările tehnice, vom folosi adresa de e-mail specificată în timpul înregistrării.

Vom prelucra datele furnizate în timpul înregistrării numai pe baza consimțământului dumneavoastră, conform art. 6 (1) (a) din RGPD. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Este suficient un e-mail neoficial în care să faceți această solicitare. Datele prelucrate înainte de primirea cererii dumneavoastră pot fi în continuare prelucrate în mod legal.

Vom continua să stocăm datele colectate în timpul înregistrării atât timp cât rămâneți înregistrat pe site-ul nostru web. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.

Prelucrarea datelor (date despre clienți și date contractuale)

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal numai în măsura în care este necesar pentru a stabili sau modifica relațiile juridice pe care le aveți cu noi (date coordonatoare). Acest lucru se face în baza art. 6 (1) (b) din RGPD, care permite prelucrarea datelor pentru a onora un contract sau pentru măsuri preliminare unui contract. Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când accesați site-ul nostru web (date de utilizare) numai în măsura în care este necesar pentru a vă permite să accesați serviciul nostru sau pentru a vă factura pentru acesta.

Datele colectate ale clienților vor fi șterse după finalizarea comenzii sau după încetarea relației de afaceri. Perioadele legale de păstrare rămân neafectate.

Transmiterea datelor la încheierea unui contract

Transmitem date identificabile personal unor terțe numai în măsura în care este necesar pentru a onora termenii contractului dumneavoastră, de exemplu, companiilor însărcinate cu livrarea bunurilor la locația dumneavoastră sau băncilor însărcinate cu procesarea plăților dumneavoastră. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise în niciun alt scop, cu excepția cazului în care v-ați dat permisiunea explicită în acest sens. Datele dumneavoastră nu vor fi divulgate unor terți în scopuri publicitare fără consimțământul dumneavoastră explicit.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) (b) din RGPD, care permite prelucrarea datelor pentru a onora un contract sau pentru măsuri preliminare unui contract.

 

4. ANALIZĂ ȘI PUBLICITATE

Google reCAPTCHA

Acest site web utilizează funcții ale serviciului captcha Google reCAPTCHA. Furnizorul este Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Google reCAPTCHA este utilizat pentru a verifica dacă datele introduse pe site-ul nostru web (de exemplu, în formularul de contact, înregistrarea la seminare sau la buletinul informativ) sunt făcute de o persoană sau de un program automat.  În acest scop, Google reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului web pe baza diferitelor caracteristici. Imediat ce vizitatorul intră pe site-ul web, analiza începe automat. În scopuri de analiză, Google reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, URL-ul de referință, informații despre sistemul de operare, module cookie, instrucțiuni de afișare și script-uri, comportamentul de introducere a datelor de către utilizator, timpul petrecut pe site-ul web sau mișcările mouse-ului efectuate de către utilizator). Datele colectate în timpul analizei sunt distribuite către Google.

Analiza Google reCAPTCHA rulează complet în fundal. Vizitatorii site-ului nostru web nu sunt informați că se efectuează o analiză.

Temeiul juridic pentru utilizarea Google reCAPTCHA este art. 6 (1) (f) din RGPD. Avem un interes legitim în protejarea site-ului nostru web împotriva abuzurilor, a roboților și a programelor software de spam. În cazul în care a fost obținut consimțământul pentru prelucrarea datelor de către Google reCAPTCHA, prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) (a) din RGPD.

Informații suplimentare despre Google reCAPTCHA, precum și despre politica de confidențialitate a Google pot fi găsite la următoarele linkuri: https://policies.google.com/privacy?hl=en și https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web. Acesta este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Google Analytics utilizează așa-numitele „module cookie”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării de către dumneavoastră a site-ului web. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web sunt de obicei transmise către un server Google din SUA și stocate acolo.

Modulele cookie Google Analytics sunt stocate pe baza Art. 6 (1) (f) din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul său web, cât și publicitatea sa.

Modulele cookie Google Analytics sunt stocate pe baza Art. 6 (1) (f) din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul său web, cât și publicitatea sa. În cazul în care a fost obținut consimțământul pentru prelucrarea datelor de către Google Analytics, prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) (a) din RGPD.

Puteți împiedica stocarea acestor module cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare în browserul dumneavoastră. Cu toate acestea, dorim să subliniem faptul că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu vă puteți bucura de întreaga funcționalitate a acestui site web. De asemenea, puteți împiedica transmiterea către Google a datelor generate de module cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa IP) și prelucrarea acestor date de Google, descărcând și instalând pluginul de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pentru mai multe informații despre modul în care Google Analytics gestionează datele utilizatorilor, consultați politica de confidențialitate a Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

5. BULETINUL INFORMATIV

Dacă doriți să primiți buletinul nostru informativ, avem nevoie de o adresă de e-mail validă, precum și de informații care să ne permită să verificăm dacă sunteți proprietarul adresei de e-mail specificate și dacă sunteți de acord să primiți acest buletin informativ. Nu se colectează date suplimentare sau acestea se colectează doar pe bază de voluntariat. Folosim aceste date doar pentru a trimite informațiile solicitate și nu le transmitem unor terți.

Prin urmare, vom prelucra orice date pe care le introduceți în formularul de contact numai cu acordul dumneavoastră, conform art. 6 (1) (a) din RGPD. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru stocarea datelor dumneavoastră și a adresei de e-mail, precum și pentru utilizarea acestora pentru trimiterea buletinului informativ, de exemplu, prin intermediul linkului „dezabonare” din buletinul informativ. Datele prelucrate înainte de primirea cererii dumneavoastră pot fi în continuare prelucrate în mod legal.

Datele furnizate în momentul înregistrării la buletinul informativ vor fi folosite pentru distribuirea buletinului informativ până când vă anulați abonarea, moment în care aceste date vor fi șterse. Datele pe care le-am stocat în alte scopuri (de exemplu, adresele de e-mail pentru zona membrilor) rămân neafectate.

 

6. NOTE PENTRU VIZITATORII UNUI TÂRG

În cazul în care ne furnizați datele dumneavoastră de contact în cadrul vizitării unui târg, de exemplu, prin înmânarea cărții de vizită, datele cu caracter personal vor fi (ulterior) prelucrate de noi. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne permite să vă contactăm și să vă trimitem informații și oferte. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are ca scop dobândirea de clienți, întreținerea relațiilor cu clienții și menținerea contactelor, precum și o comunicare eficientă. Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6 (1) (f) din RGPD, care permite prelucrarea datelor pe baza unui interes legitim. În cazul în care au loc negocieri contractuale sau se încheie un contract între dumneavoastră și noi în urma târgului, putem prelucra datele cu caracter personal deja primite de la dumneavoastră în temeiul art. 6 (1) (b) din RGPD, care permite prelucrarea datelor pentru derularea unui contract sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale.

În cadrul Grupului Krannich, angajații responsabili pentru serviciul clienți sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în numele nostru de furnizori externi de servicii în conformitate cu contractele de procesare a comenzilor în temeiul art. 28 din RGPD. În astfel de cazuri, am încheiat cu acești furnizori de servicii contractele prevăzute de legislația privind protecția datelor și ne asigurăm că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile RGPD. Categoriile de destinatari în această privință sunt furnizorii de software ERP și CRM și furnizorii de alte programe software necesare pentru serviciul clienți.

 

7. PLUGINURI ȘI INSTRUMENTE

YouTube

Site-ul nostru web utilizează pluginuri de la YouTube, care este operat de Google. Operatorul paginilor este YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.

Dacă vizitați una dintre paginile noastre care conține un plugin YouTube, se stabilește o conexiune la serverele YouTube. Aici, serverul YouTube este informat cu privire la paginile noastre pe care le-ați vizitat.

Dacă v-ați conectat la contul dumneavoastră de YouTube, YouTube vă permite să vă asociați comportamentul de navigare direct cu profilul dumneavoastră personal. Puteți preveni acest lucru deconectându-vă din contul YouTube.

YouTube este folosit pentru a face site-ul nostru web atractiv. Acest lucru constituie un interes justificat în conformitate cu art. 6 (1) (f) din RGPD. În cazul în care a fost obținut consimțământul pentru prelucrarea datelor de către YouTube, prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) (a) din RGPD.

Mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor pot fi găsite în declarația de protecție a datelor de pe YouTube, la: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Google Maps

Acest site utilizează serviciul de hărți Google Maps prin intermediul unui API. Acesta este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Pentru a utiliza Google Maps, este necesar să vă salvați adresa IP. În general, aceste informații sunt transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestui transfer de date.

Utilizarea Google Maps este în interesul de a face site-ul nostru web atractiv și pentru a facilita localizarea locurilor specificate de noi pe site-ul web. Acest lucru constituie un interes justificat în conformitate cu art. 6 (1) (f) din RGPD. În cazul în care a fost obținut consimțământul pentru prelucrarea datelor de către Google Maps, prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) (a) din RGPD.

Mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor pot fi găsite în declarația de protecție a datelor a Google, la: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

Obligația de a furniza informații privind protecția datelor